WOLMED ŁÓDZKIE

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość”, funkcjonująca przy Klinice Wolmed, otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań zleconych, polegających na objęciu pomocą psychologiczną lub terapeutyczną osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Pomoc świadczona jest stacjonarnie w gabinetach:

✅ w Piotrkowie Tryb., Al. 3 Maja 2

✅ w Radomsku, ul. Kraszewskiego 4

✅ w Bełchatowie, ul. Opalowa 9

✅ oraz poprzez systemy teleinformatyczne

Oferta Fundacji jest BEZPŁATNA, skierowana do osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia z podziałem na konkretną pomoc:

🍀 Terapia indywidualna – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów nie chcą korzystać z mediów lub mają zaufanie wyłącznie do osobistych spotkań, mogą otrzymać wsparcie bezpośrednio w gabinecie terapeuty.

🍀 Terapia grupowa – 5 osób razem z terapeutą; osoby z niepełnosprawnością chorujące psychicznie, które z powodu pandemii musiały długi okres spędzić w izolacji, a bardzo potrzebują spotkania i wymiany doświadczeń oraz wsparcia w grupie.

🍀 Terapia lub wsparcie psychologiczne online za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów preferują taką formę wsparcia i pomocy.

🍀 Interwencja kryzysowa w miejscu zamieszkania beneficjenta lub za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny i otoczenie, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodów życiowych (śmierć w rodzinie, utrata źródła dochodu, ciężka choroba, wypadek, uzależnienie i inne).

➡️ Projekty „Pomoc psychiczna” oraz „Razem pokonamy pandemię – kontynuacja” trwają do końca 2021 roku.

📞 Zapisy uczestników i szczegółowe informacje pod numerem tel. 603 520 358. oraz na www.wolmed.pl