WOLMED ŁÓDZKIE

Klinika Wolmed otrzymała dofinansowanie z Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii na organizację terapii dla osób uzależnionych od hazardu. Ostatni turnus w 2021 r. rozpoczyna się 24 października. Pacjenci mają sesje indywidualne, terapię grupową, warsztaty i wykłady terapeutyczne. Mogą korzystać z porad prawnych i ekonomicznych. 6-tygodniowy stacjonarny pobyt w

Klinice Wolmed w Dubiu jest bezpłatny. Zapisy pod numerem tel. 691 92 92 92.