WOLMED ŁÓDZKIE

Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość” z siedzibą w Dubiu koło Bełchatowa do końca 2022 roku realizuje pomoc psychologiczną lub terapeutyczną dla osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Jest ona skierowania do osób niepełnosprawnych oraz będących w ich otoczeniu. Na realizację projektów „Pomoc psychiczna – kontynuacja” oraz „Pandemia – nie dajmy się!” Fundacja otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Beneficjenci projektu mogą liczyć na bezpłatną pomoc z zakresie:

🍀 Terapii indywidualnej – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów nie chcą korzystać z mediów lub mają zaufanie wyłącznie do osobistych spotkań, mogą otrzymać wsparcie bezpośrednio w gabinecie terapeuty.

🍀 Terapii grupowej – osoby z niepełnosprawnością chorujące psychicznie, które z powodu pandemii musiały długi okres spędzić w izolacji, a bardzo potrzebują spotkania i wymiany doświadczeń oraz wsparcia w grupie.

🍀 Terapii lub wsparcia psychologicznego online za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów preferują taką formę wsparcia i pomocy.

🍀 Interwencji kryzysowej w miejscu zamieszkania beneficjenta lub za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny i otoczenie, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodów życiowych (śmierć w rodzinie, utrata źródła dochodu, ciężka choroba, wypadek, uzależnienie i inne).

Pomoc świadczona jest stacjonarnie w gabinetach:

w Piotrkowie Tryb., Al. 3 Maja 2
✅ w Radomsku, ul. Kraszewskiego 4
✅ w Bełchatowie, ul. Opalowa 9
✅ oraz poprzez systemy teleinformatyczne

➡️ Projekty “Pomoc psychiczna – kontynuacja” oraz “Pandemia – nie dajmy się!” trwają do końca 2022 roku.

📞 Zapisy uczestników i szczegółowe informacje pod numerem tel. 603 520 358.