WOLMED ŁÓDZKIE

O zagrożeniach dla dzieci i młodzieży płynących z Internetu dyskutowano podczas certyfikowanej konferencji „Szanse i zagrożenia cyfryzacji w środowisku szkolnym i społecznym młodego pokolenia”, która odbyła się w SP nr 2 w Zelowie.

Celem konferencji była identyfikacja przejawów agresji oraz dostarczenie pracownikom oświaty, rodzicom i dzieciom narzędzi do przeciwdziałania temu zjawisku. Dodatkowo podkreślano rolę dorosłych w świadomej eliminacji postaw agresywnych, mówiono też o zachowaniach wzmacniających agresję u dzieci poprzez niewłaściwe postawy. O cyberprzemocy i hejcie w Internecie mówił psycholog Kliniki Wolmed, Łukasz Prysiński. Na temat wykorzystania metod i technik informacyjnych w nauczaniu zdalnym dla nauczycieli prelekcję przygotowała dr Eulalia Adasiewicz, z kolei Justyna Maciejewska poruszyła niezmiernie ważny temat, dotyczący zdrowia psychicznego uczniów w czasie pandemii.

II Certyfikowana Konferencja „Szanse i zagrożenia cyfryzacji w środowisku szkolnym i społecznym młodego pokolenia” przyciągnęło ponad 150 uczestników i już wyklarowała potencjalny temat kolejnej, którą Społeczna Akademia Nauk będzie organizować jesienią tego roku.

Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie, Społeczna Akademia Nauk, Akademia Profilaktyki Kliniki Wolmed oraz Gmina Zelów.