WOLMED ŁÓDZKIE
Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed nawiąże współpracę z lekarzem specjalistą psychiatrą, rezydentem psychiatrii lub lekarzem w trakcie specjalizacji z psychiatrii na dogodnych warunkach (refundacja kosztów dojazdu oraz premia). Oferujemy podnoszenie kwalifikacji w oparciu o współpracę z certyfikowanymi specjalistami terapii uzależnień, certyfikowanymi psychoterapeutami, psychologami, na oddziałach: leczenia nerwic, psychiatrycznym, uzależnień, leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz w poradni zdrowia psychicznego. Ponadto:
• dysponujemy miejscami do odbywania specjalizacji w dziedzinie psychiatrii w ramach rezydentury akredytowanej przez Ministerstwo Zdrowia.
• jesteśmy jednostką uprawnioną do prowadzenia staży klinicznych poradnianych i szpitalnych dla lekarzy na ww. oddziałach.
Nowo powstałe Poradnie Wolmed nawiążą współpracę z psychologami oraz psychoterapeutami zaburzeń psychicznych.
Kontakt: Klinika Wolmed, Dubie 1A, 97-420 Szczerców
e-mail: mandrzejczak@wolmed.pl
tel. 691 92 92 92