WOLMED ŁÓDZKIE

Nowoczesna klinika medyczna poważnie traktuje standardy jakości, dlatego przykładamy wagę do procedur i uznanych metod zarządzania na każdym etapie naszej działalności. W skomplikowanych i wielozadaniowych jednostkach, takich jak nasz szpital, najmniejsze nawet niedopatrzenia i błędy niosą ze sobą ryzyko poważnych negatywnych konsekwencji dla zdrowia i życia pacjentów.

W odpowiedzi na powyższe wyzwania, Klinika Wolmed od lat wdraża i stosuje normy jakości ISO 9001:2015, które gwarantują zapewnienie najwyższej jakości procedur medycznych, psychoterapeutycznych, pielęgniarskich i farmaceutycznych. Dzięki normom ISO również procesy wspomagające świadczone są w klinice na odpowiednio wysokim poziomie. Zapewniamy ciągły monitoring wody, żywności, systemów przeciwpożarowych i BHP.

Nasza klinika nieustannie sprostać musi nowym wymaganiom i nowej rzeczywistości, dlatego kładziemy również nacisk na stosowanie procedur antycovidowych na terenie naszych placówek zarówno stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych.

Na zdjęciu od lewej dr n. med. Sławomir Wolniak, specjalista psychiatra, ordynator i dyrektor Kliniki Wolmed oraz dr Łukasz Prysiński, psycholog.