WOLMED ŁÓDZKIE

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” w 2021 rok weszła z nowym projektem zakładającym szeroko pojętą pomoc osobom z niepełnosprawnością, które doznały uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa. Jego celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez SARS-COV-2, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych u osób, które przed epidemią z powodzeniem z nich korzystały. Uczestnicy mogą skorzystać z:

 • konsultacji psychologicznych

 • wsparcia

 • interwencji kryzysowej

 • psychoterapii

Wsparcia udzielają współpracujący z fundacją psychologowie i psychoterapeuci: Aleksandra Mikła, Paulina Werecka i Łukasz Prysiński.

Pomoc kierowana jest do osób dotkniętych problemem natury psychicznej, którym łatwiej będzie poradzić sobie z daną dolegliwością. Dzięki wsparciu uczestnicy projektu mają zyskać poczucie, że nie zostali sami w trudnej sytuacji życiowej, łatwiej też poradzą sobie z narastającym stresem.

Interwencja kryzysowa pozwoli psychologowi zareagować w nagłych sytuacjach, jak chociażby atak panicznego lęku, epizod depresyjny, atak fobii, porzucenie, choroba własna lub kogoś z rodziny, śmierć bliskiej osoby. Z kolei psychoterapia daje możliwość leczenia konkretnych zaburzeń psychicznych, takich jak stany lękowe, depresja, choroba afektywna dwubiegunowa, nierównowaga emocjonalna i inne.

Pomocą fundacji mogą być objęte osoby niepełnosprawne, a przede wszystkim:

 • przebywające w izolacji, na kwarantannie, wykonujące pracę zdalną,

 • z grupy ryzyka w związku z występowaniem koronawirusa, czyli starsze, schorowane, po przebyciu nowotworu, z niewydolnością oddechową, itp.;

 • podatne na lęk ze względu na sytuację zagrożenia,

 • osoby o niskiej odporności na stres,

 • osoby skłonne do uzależnień,

 • osoby samotne oraz porzucone,

 • wszyscy, którzy boją się lub chcą, a nie mogą skorzystać z opieki tradycyjnej.

Projekt został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zapisy uczestników oraz szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są pod numerem tel. 691 92 92 92.