WOLMED ŁÓDZKIE

Wpływ dorosłych na kształtowanie norm społecznych dzieci i młodzieży” to tytuł konferencji, którą w ramach Akademii Profilaktyki Kliniki Wolmed przeprowadziliśmy w Szkole Podstawowej im. A. Brandta w Kurnosie Drugim. Łukasz Prysińki, psycholog z Kliniki Wolmed, mówił m.in. o znaczeniu genetyki i środowiska w formowaniu procesów psychicznych u dzieci, specyfice okresu dorastania, a także roli nauczycieli, wychowawców i pedagogów w kształtowaniu norm społecznych wychowanków. W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół powiatu bełchatowskiego, nauczyciele i pedagodzy. Organizatorem szkolenia była Szkoła Podstawowwa w Kurnosie Drugim, partnerami wójt gminy Bełchatów, Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie oraz Klinika Wolmed.