WOLMED ŁÓDZKIE

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. A. Brandta w Kurnosie Drugim uczestniczyła w szkoleniu Akademii Profilaktyki Kliniki Wolmed, które dotyczyło „Zaburzeń psychiczno-kryzysowych dzieci po nauce zdalnej”. Dyrekcja placówki zadbała o to, by nauczyciele, po wielu miesiącach pracy on line z dziećmi i młodzieżą, mieli na względzie trudności, z jakimi uczniowie muszą się mierzyć po powrocie do szkół po tak długiej nieobecności. Szkolenie poprowadził psycholog Łukasz Prysiński, który mówił m.in. konsekwencjach psychicznych nauki zdalnej, łagodzeniu skutków zaburzeń z niej wynikającej oraz o zapobieganiu jej negatywnym wpływom na uczniów. 

Na zdj. Szkolenie dla Rady Pedagogicznej w SP w Kurnosie Drugim