WOLMED ŁÓDZKIE
Zapraszamy na certyfikowaną Powiatową Konferencję Profilaktyczną pn. „Zagrożenia cywilizacyjne wśród dzieci i młodzieży – agresja, depresja, uzależnienia i ich skutki” współorganizowaną przez Klinikę WOLMED sp. z o.o.
 
Poruszymy zagadnienia związane z agresją fizyczną i słowną w środowisku rodzinnym i szkolnym; sposobami radzenia sobie z agresją. To nasza reakcja na patologiczne zachowania agresywne w szkołach, o których głośno jest nie tylko w naszym lokalnym środowisku. Zajmiemy się również m.in. zaburzeniami depresyjnymi oraz promocją zachowań prozdrowotnych.
Wydarzenie odbędzie się 5 kwietnia 2023 r. o godz. 12 w Szkole Podstawowej im. Alfonsa Brandta w Kurnosie Drugim.
 
Formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj:
Konferencja jest bezpłatna. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.