WOLMED ŁÓDZKIE

Depresję uznaje się za jedno z najczęściej występujących zaburzeń zdrowia psychicznego. Choroba znacząco obniża jakość życia i powoduje cierpienie pacjenta. Zwiększa również ryzyko zachorowania na inne choroby, utrudnia funkcjonowanie zawodowe i społeczne. Czym jest depresja? Jakie są jej objawy? Jak ją rozpoznać?

Depresja należy do zaburzeń nastroju, a więc tych zaburzeń psychicznych, których objawy koncentrują się wokół nieprawidłowej regulacji nastroju, utrzymującego się smutku, nadmiernej drażliwości, wybuchów gniewu, a także utraty zainteresowań i zdolności do odczuwania przyjemności.

Podstawowym objawem depresji jest obniżony nastrój, który utrzymuje się przez większość czasu. Stanu obniżonego nastroju nie należy mylić ze smutkiem. Smutek jest naturalną emocją, którą odczuwamy w sytuacji niepowodzenia, zawodu czy utraty kogoś nam bliskiego. Mimo doświadczania znacznego smutku zwykle podejmujemy jakieś aktywności i jesteśmy w stanie przeżywać przyjemność. Osoby chore na depresję najczęściej rezygnują z wszelkich aktywności i nie są zdolne do przeżywania przyjemności. To oraz fakt, iż powyższy stan utrzymuje się przez długi czas stanowi podstawową różnicę między odczuwaniem smutku a depresją.

Depresja: Objawy choroby

Depresja ma różne oblicza. Choroba występuje w różnym nasileniu u różnych pacjentów, co prowadzi do tego, że różnych przypadkach objawia się inaczej, a objawy mogą nie pokrywać się u chorych. Stąd też leczenie depresji powinno być poprzedzone odpowiednią diagnostyką i ukierunkowane na konkretnego pacjenta.

Mimo różnic i rozbieżności w ramach obserwowanych objawów choroby, wskazać można szereg symptomów wspólnych dla większości pacjentów. To przede wszystkim:

 • obniżony nastrój,
 • smutek,
 • fizyczna i psychiczna bezsilność,
 • brak energii,
 • szybkie męczenie się,
 • trudności z koncentracja uwagi i pamięcią
 • wolny tok myślenia,
 • utrata umiejętności odczuwania przyjemności,
 • poczucie winy,
 • myśli samobójcze,
 • niska samoocena,
 • poczucie lęku,
 • zaburzenia apetytu,
 • zaburzenia snu (bezsenność lub nadmierna potrzeba snu).

Zewnętrzne objawy depresji

Depresja to nie tylko objawy dotykające życia wewnętrznego osoby chorej. To także szereg symptomów obserwowanych z zewnątrz. O problemie w zakresie zdrowia psychicznego może świadczyć:

 • monotonny głos,
 • spowolnione ruchy ciała,
 • częste, nerwowe zmiany pozycji ciała,
 • wyraźny smutek,
 • uboga minima twarzy.

W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, iż okresowe spadki nastroju, zwłaszcza w sezonie jesienno-zimowym nie muszą oznaczać choroby. Dopiero objawy obserwowane w długiej perspektywie czasu (minimum 2 tygodni) są sygnałem do tego, aby zwrócić się po profesjonalną pomoc.

*Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.