WOLMED ŁÓDZKIE

Choroba alkoholowa jest uznawana za jedną z najbardziej demokratycznych chorób XXI wieku. Dotyka osoby niezależnie od płci, wieku, wykształcenia czy pozycji społecznej. Jednocześnie alkoholizm uznaje się za chorobę przewlekłą, której na obecnym etapie rozumienia i wiedzy nie można wyleczyć. Zadaniem terapii alkoholowej jest zatrzymanie choroby, dzięki czemu nie wpływa ona negatywnie ani na codzienne życie, ani na zdrowie pacjenta. Jak wygląda terapia alkoholowa?

Terapia alkoholowa: Jak rozpocząć leczenie? 

Terapia alkoholowa może być realizowana w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Terapia stacjonarna jest prowadzona przez zamknięte ośrodki leczenia uzależnień. Chorzy mogą podjąć leczenie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego NFZ lub prywatnie. Przewagą prywatnych ośrodków leczenia uzależnień jest krótki czas oczekiwania na rozpoczęcie terapii, co w przypadku leczenia alkoholizmu jest kluczowe. Praca terapeutyczna opiera się na trzech filarach:

  • farmakoterapii, 
  • terapii indywidualnej, 
  • terapii grupowej. 

Niezależnie od wybranej formy leczenia, terapię alkoholową można podzielić na kilka etapów. Pierwszym może być interwencja. Osoby uzależnione od alkoholu często nie chcą się przyznać same przed sobą i przed swoim otoczeniem do problemu z nadużywaniem napojów procentowych. To znacząco utrudnia rozpoczęcie leczenia, dlatego wiele rodzin decyduje się na skorzystanie z narzędzia, jakim jest interwencja. 

Interwencja to spotkanie z przedstawicielem ośrodka leczenia uzależnień, podczas którego osoby bliskie konfrontują chorego z problemem. Interwencja najczęściej odbywa się w niewielkiej grupie (ok. 5 osób) i jest organizowana bez wcześniejszej wiedzy osoby uzależnionej. Terapeuta przygotowuje bliskich do rozmowy z uzależnionym, która powinna być rzeczowa i nieskoncentrowana na emocjach. 

Jeśli interwencja przyniesie zamierzony skutek chory rozpoczyna terapię alkoholową. Oczywiście leczenie może podjąć także bez wcześniejszej interwencji. Warunkiem jest uświadomienie sobie problemu i przyznanie się do niego. Tylko wówczas osoba uzależniona jest gotowa do tego, żeby sięgnąć po specjalistyczną pomoc. 

Etapy terapii alkoholowej 

Terapia alkoholowa rozpoczyna się od detoksu. Celem detoksykacji alkoholowej jest oczyszczenie organizmu z toksyn będących produktami ubocznymi procesu metabolizmu alkoholu etylowego i jednoczesne przywrócenie naturalnej równowagi biochemicznej. Przeprowadzony w ośrodku leczenia uzależnień detoks pozwala dodatkowo zniwelować przykre objawy zespołu abstynencyjnego. 

Kolejnym etapem jest terapia podstawowa. Terapia podstawowa ma na celu dostarczyć osobie uzależnionej wiedzę na temat własnego uzależnienia. Kolejnym etapem jest terapia pogłębiona. Terapia pogłębiona rozpoczyna się w momencie, w którym pacjent posiada potrzebną wiedzę i ma świadomość problemu z piciem, a także go akceptuje i utrzymuje trzeźwość. Na tym etapie przechodzi się do leczenia wielu innych problemów skojarzonych z nałogiem, także tych, które na przestrzeni lat miały bezpośredni wpływ na rozwój uzależnienia. 

*Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.