WOLMED ŁÓDZKIE

Osobę uzależnioną trudno jest przekonać do podjęcia leczenia. Wynika to kilka powodów. Często nie zdaje ona sobie sprawy z tego, że jej zachowanie jest problematyczne lub szkodliwe dla niej samej oraz osób bliskich. Może też nie chcieć zobaczyć, że ma problem lub obawiać się stygmatyzacji związanej z byciem uważanym za „uzależnionego”. Ponadto, uzależnieniu często towarzyszą silne uczucia wstydu, winy i lęku, a czasem także depresja, co może utrudniać podjęcie decyzji o leczeniu. Innym czynnikiem jest fakt, że uzależnienie może stać się sposobem na radzenie sobie z trudnymi sytuacjami lub emocjami. Osoba uzależniona zwykle nie widzi innego sposobu na zmniejszenie stresu lub radzenie sobie z codziennymi problemami, jak np. picie alkoholu.

Decyzja o podjęciu leczenia uzależnienia jest bardzo indywidualna i powinna wynikać z wewnętrznej motywacji do zmiany. Proces ten może być długi i wymagać cierpliwości ze strony rodziny i przyjaciół. W takich sytuacjach, ważne jest, aby zaoferować wsparcie i zachęcić osobę uzależnioną do podjęcia kroków w kierunku leczenia, ale ostateczna decyzja musi pochodzić od niej samej. Przekonanie osoby uzależnionej do podjęcia terapii może być trudnym zadaniem. Istnieją jednak sposoby, które mogą pomóc w osiągnięciu tego celu.

Ze względu na to, że osoba uzależniona może czuć się izolowana i odrzucona, ważne jest okazanie jej troski i wsparcia. Można to zrobić poprzez regularny kontakt, oferowanie pomocy w różnych sprawach oraz wyrażanie swoich obaw dotyczących jej stanu zdrowia.

Kolejny aspekt to prawdopodobny brak wiedzy na temat uzależnienia lub terapii. Przygotowanie materiałów informacyjnych na temat uzależnienia i dostępnych opcji terapeutycznych może pomóc w zwiększeniu świadomości na ten temat. Istotne jest, że osoba uzależniona może nie dostrzegać negatywnych skutków swojego uzależnienia. Koncentrując się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu, można pokazać, jakie korzyści płyną z porzucenia uzależnienia i podjęcia terapii. Z kolei w niektórych przypadkach, przekonanie do podjęcia terapii może wymagać bardziej stanowczych działań. Perswazja polega na skłonieniu osoby do zmiany swojego zachowania, przy wykorzystaniu różnych technik, takich jak negocjowanie, argumentowanie i zachęcanie. Można też wykorzystać aspekt współpracy z profesjonalnymi terapeutami, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi. Może to pomóc w opracowaniu spersonalizowanego planu leczenia i motywacji do zmiany zachowania.

INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jednym ze sposobów przekonania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia jest interwencja kryzysowa. Jest to proces przeprowadzany przez grupę specjalistów, którzy podejmują próbę zmiany sytuacji osoby uzależnionej od substancji psychoaktywnych lub zachowań uzależniających. Celem interwencji jest skłonienie jej do zwrócenia uwagi na swoje zachowanie i podjęcie kroków w celu rozwiązania problemu. Interwencja kryzysowa składa się z kilku etapów. Pierwszym jest przygotowanie interwencji, które polega na zebraniu informacji na temat osoby uzależnionej oraz identyfikacji osób, które będą w niej uczestniczyły. Następnie przygotowuje się plan interwencji, zawierający szczegółowe informacje na temat sposobu jej przeprowadzenia, włącznie z tym, co powiedzieć i jakie kroki podjąć w przypadku różnych reakcji osoby uzależnionej.

Kolejnym etapem jest przeprowadzenie interwencji. Osoby w niej uczestniczące starają się przekonać osobę uzależnioną do przyjęcia pomocy specjalisty. W tym celu przedstawiają jej szereg faktów na temat jej choroby, pokazując, jak bardzo jej zachowanie wpływa na życie jej oraz jej bliskich. Ważne jest, aby osoba uzależniona poczuła wsparcie z ich strony i zobaczyła, że nie jest sama w swoim problemie.

Ostatnim etapem interwencji kryzysowej jest udzielenie pomocy osobie uzależnionej w podjęciu leczenia. Po przeprowadzeniu interwencji osoby, które wzięły w niej udział, pomagają osobie uzależnionej w znalezieniu specjalisty oraz w dalszym procesie leczenia. Ważne jest, aby czuła się ona wspierana i wiedziała, że może liczyć na pomoc swoich bliskich.

Zdj. www.pixabay.com/geralt

* Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

 

*Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.