WOLMED ŁÓDZKIE

Różne zaburzenia mowy, w tym jąkanie, dotykają ponad 70 proc. małych dzieci. W większości przypadków zaburzenia te są przemijające, szczególnie, jeśli sami opiekunowie posługują się poprawnie językiem, dbając o jego czystość i logikę. W niesprzyjających okolicznościach mogą jednak przemienić się w trwałą dysfunkcję, utrudniającą komunikację z otoczeniem. Jakie mogą być przyczyny jąkania? Gdzie szukać pomocy?

Wśród wielu różnych przyczyn jąkania naukowcy wymieniają wczesne zaburzenia emocjonalne, nieprawidłowe relacje rodzinne i społeczne wywołujące np. lęk przed karą, odrzuceniem i krytyką. Mogą to być również nieprawidłowości w pracy układu nerwowego, zakłócenia pracy mózgu, a także podłoże genetyczne. Ponad 60% badanych miało jąkających się krewnych. Narodowy Instytut Głuchoty i Innych Zaburzeń Komunikacyjnych w USA wyodrębnił mutacje kilku genów odpowiedzialnych za tę dysfunkcję. Dwie z nich wiążą się z brakiem enzymu odpowiedzialnego również za powstawanie chorób metabolicznych. Naukowcy przewidują, że wyrównanie tego niedostatku może przyczynić się do zniesienia zaburzeń mowy w konkretnych przypadkach.

Można powiedzieć, że przyczyny jąkania są wielorakie i bardzo złożone, jak wszystkie zagadnienia dotyczące skomplikowanych struktur mózgowych. W każdym przypadku, a szczególnie dotyczącym dzieci, zbadanie stanu psychofizycznego powinno być podstawą rozpoczęcia diagnozy. Dlatego wizyta u psychologa wydaje się bardzo wskazana, kolejnym krokiem może być konieczność udania się także do logopedy. Nie wykluczone, że potrzebna będzie psychoterapia rodzinna, bo w wielu przypadkach przyczyną jest nerwica wywołana relacjami w rodzinie, np. między rodzicami lub lęk przed mamą bądź tatą.

Bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną, w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, oferują Poradnie Psychologiczno-Terapeutyczne dla Dzieci i Młodzieży oraz Rodzin Wolmed, które zostały otwarte w kilku miastach w woj. łódzkim. Jest to wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży (do 18. lub 21 roku życia w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz ich rodziców. By skorzystać z pomocy nie trzeba mieć skierowania, należy być osobą ubezpieczoną. Opiekę nad pacjentami sprawują psycholodzy, psychoterapeuci oraz terapeuta środowiskowy, a konsultacje udzielane są bezpośrednio w poradniach oraz w formie tele- i videoporad.

Oferta poradni skierowana jest do dzieci i młodzieży, które nie wymagają interwencji psychiatry, a:

 • odczuwają lęk, niepokój związany z obecną sytuacją związaną z COVID-19, wprowadzeniem nauki zdalnej, niepewnością związaną z egzaminem ośmioklasisty czy egzaminem maturalnym

 • mają problemy emocjonalne i zachowania

 • mają trudności w kontaktach społecznych, kontaktach z rówieśnikami

 • doświadczają sytuacji kryzysowych, problemów rodzinnych

 • doświadczają zaburzeń lękowych, depresyjnych, adaptacyjnych

 • cierpią z powodu zaburzeń odżywiania, objawów psychosomatycznych

 • są ofiarami przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej

 • przejawiają symptomy uzależnienia od ekranów

W poradniach świadczone są następujące usługi:

 • porada psychologiczna diagnostyczna

 • porada psychologiczna

 • sesja psychoterapii indywidualnej

 • sesja psychoterapii rodzinnej

 • sesja psychoterapii grupowej

 • sesja wsparcia psychospołecznego

 • wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Zapisy przyjmowane są osobiście lub telefonicznie:

 • Radomsko, ul. Kraszewskiego 4, tel. 695 386 820

 • Bełchatów, ul. Opalowa 9, tel. 44 633 78 99 lub 721 022 622

 • Pajęczno, ul. Wiśniowa 26, tel. 885 209 009

 • Wieluń, ul. Częstochowska 57 (Apteka Rajska), tel. 885 209 009

 • Łask, ul. Warszawska 79 (Przychodnia Zdrowie), tel. 695 386 820

 

Zdj.: www.pixabay.com

* Powyższa informacja jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem. 

*Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.