WOLMED ŁÓDZKIE

Nerwicę natręctw, zwaną również zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, dość łatwo opisać – to przymus wykonywania pewnej czynności oraz uporczywe i nawracające myśli. Trzeba jednak czasu, by jej objawy zdiagnozować u pacjenta. Na czym polega nerwica natręctw i jej leczenie?

Do jednego z najczęstszych natręctw należy obsesyjne mycie rąk. Ale bywają też inne, polegające na przykład na konieczności wypowiedzenia pewnych słów. Jednak we wszystkich przypadkach dana osoba doskonale zdaje sobie sprawę ze swojego irracjonalnego zachowania, nierzadko bardzo się go wstydzi, ale lęk przed zaniechaniem wykonania danej czynności jest znacznie większy. Nerwica natręctw ma związek z wewnętrznym niepokojem osoby. Bywa tak, że chory walczy z przymusem wykonywania pewnych czynności, co może być skutkiem presji otoczenia, jednak w takich sytuacjach przybiera on na sile. Natomiast sam pacjent nie może pozbyć się uczucia złości i zdenerwowania.
Natręctwa, bez względu na ich charakter, są dość uciążliwe w codziennym życiu. Myśli osoby chorej są owładnięte przymusem wykonania czynności różnego typu – mogą mieć charakter seksualny, popędowy, występuje też jadłowstręt, kradzieże oraz wspomniane napady czystości. Ich charakter świadczy o tym, czy są uciążliwe tylko dla osoby na nie cierpiące, czy także dla najbliższych. Choroba ma też różne nasilenie, w ciężkiej postaci może nawet stanowić o inwalidztwie pacjenta. Jeśli objawy kompulsywnego wykonywania czynności utrzymują się przez kilka lub kilkanaście tygodni, i będzie im towarzyszyć nerwowość, niepokój, należy skonsultować się z lekarzem psychiatrą.
Z przeprowadzonych badań wynika, że dwie trzecie chorych pierwsze objawy nerwicy natręctw miało przed ukończeniem 15. roku życia, samo schorzenie nieznacznie częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. O przyczynach zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego mogą stanowić m.in. nieprawidłowości w funkcjonowaniu niektórych obszarów mózgu.
Leczenie nerwicy polega na podawaniu pacjentowi leków przeciwdepresyjnych, dobre efekty można też osiągnąć poprzez terapię behawioralno-poznawczą.

* Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.

Przeczytaj również:

 

*Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.