WOLMED ŁÓDZKIE

Współpracujemy z…

Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi
http://www.wczp-lodz.pl

Urząd Wojewódzki w Łodzi
http://www.lodzkie.eu

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie
http://www.szpital-belchatow.pl

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie
http://www.powiat-belchatowski.pl

Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie
http://belchatow.san.edu.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie
http://www.belchatow.pcpr.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie
http://www.rigbelchatow.bai.pl

Urząd Gminy w Szczercowie
http://www.szczercow.pl

Urząd Gminy w Klukach
http://kluki.pl

Urząd Gminy w Widawie
http://www.widawa.pl

Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów
http://www.fundacja-kleszczow.pl

Ogólnopolski Portal Informacyjny BAI
http://www.bai.pl