WOLMED ŁÓDZKIE

Klinika Psychiatryczna i Terapii Uzależnień Wolmed Joanna Wysogląd-Wolniak jest realizatorem projektu pt. „Ekspansja na rynki zagraniczne Kliniki Wolmed” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi Priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest
Wdrożenie nowego modelu biznesowego zmierzającego do internacjonalizacji Kliniki WOLMED, który ma służyć wejściu na nowe rynki zagraniczne, tj.: Niemcy, Kanada i Wielka Brytania.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019r.

Dofinansowanie projektu z UE: 238 521,36 PLN

Dane kontaktowe

Kierownik Projektu: Liliana Mikła, tel. 603-520-358, e-mail: lilianamikla@gmail.com