Wolmed
Lekarze
 DR N. MED. SŁAWOMIR ADAM WOLNIAK, MBA
DR N. MED. SŁAWOMIR ADAM WOLNIAK, MBA
 • Lekarz specjalista psychiatra
 • Doktor nauk medycznych
 • Ordynator Kliniki Wolmed
 • Dyrektor Poradni Zdrowia Psychicznego Wolmed
 • Biegły sądowy z dziedziny medycyny specjalność psychiatria przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb
LEK. MED. JOANNA WYSOGLĄD-WOLNIAK
LEK. MED. JOANNA WYSOGLĄD-WOLNIAK
 • lekarz specjalista psychiatra,
 • kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego Wolmed
LEK. MED. RAFAŁ HARMAZY
LEK. MED. RAFAŁ HARMAZY
 • Zastępca Ordynatora Kliniki Wolmed
 • Lekarz specjalista psychiatra
LEK. MED. GRAŻYNA FRYDRYCHOWSKA-STĘPNIK
LEK. MED. GRAŻYNA FRYDRYCHOWSKA-STĘPNIK
 • lekarz medycyny
LEK. MED. WALDEMAR WOLNIAK
LEK. MED. WALDEMAR WOLNIAK
 • lekarz medycyny,
 • asystent
LEK. MED. MICHAŁ WOLNIAK
LEK. MED. MICHAŁ WOLNIAK
 • lekarz medycyny
LEK. MED. ANITA OLSZEWSKA
LEK. MED. ANITA OLSZEWSKA
 • lekarz medycyny rodzinnej
LEK. MACIEJ WOMPERSKI
LEK. MACIEJ WOMPERSKI
 • lekarz psychiatra
Terapeuci
MGR JOANNA DYMEK
MGR JOANNA DYMEK
 • Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • Psycholog
MGR AGNIESZKA BROŻYŃSKA
MGR AGNIESZKA BROŻYŃSKA
 • Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji
 • Pedagog resocjalizacji
MGR ANNA BROŻYŃSKA
MGR ANNA BROŻYŃSKA
 • Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji
 • Muzykoterapeuta
 • Terapeuta zajęciowy
MGR ANITA SOBCZAK-KUBIAK
MGR ANITA SOBCZAK-KUBIAK
 • Kierownik Zespołu Terapeutycznego Oddziału Psychiatrycznego
 • Psycholog
 • Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny
MGR ANNA STACHERSKA
MGR ANNA STACHERSKA
 • Psychoterapeuta Gestalt w procesie certyfikacji
MGR JOANNA KĘPSKA
MGR JOANNA KĘPSKA
 • Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji
MGR TOMASZ WNĘK
MGR TOMASZ WNĘK
 • Certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 • Ukończone szkolenie z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I st.)
Patryk Dworzyński
Patryk Dworzyński
 • Specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji
MGR Beata Kamińska
MGR Beata Kamińska
 • z-ca Kierownika Zespołu Terapeutycznego Oddziału Psychiatrycznego
 • Psycholog
 • Psychoterapeuta systemowy w procesie certyfikacji
MGR AGNIESZKA WNĘK
MGR AGNIESZKA WNĘK
 • Certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 • Psychoterapeuta w procesie szkolenia i certyfikacji w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • Ukończone szkolenie z Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I st.)
 • Trener umiejętności psychospołecznych
DR ŁUKASZ PRYSIŃSKI
DR ŁUKASZ PRYSIŃSKI
 • Psycholog
ILONA RYPLEWICZ
ILONA RYPLEWICZ
 • Pielęgniarka oddziałowa
Obsługa / Administracja
MGR LILIANA MIKŁA
MGR LILIANA MIKŁA
 • Manager Kliniki Wolmed
 • Certyfikowany specjalista terapii uzależnień
MGR IWONA MROWIŃSKA
MGR IWONA MROWIŃSKA
 • Asystent dyrektora Kliniki
 • Mgr administracji publicznej
MGR ANETTA FIJOŁ-MICHALSKA
MGR ANETTA FIJOŁ-MICHALSKA
 • Dyrektor finansowy
MGR MARZENA ANDRZEJCZAK
MGR MARZENA ANDRZEJCZAK
 • Kierownik działu marketingu i obsługi