WOLMED ŁÓDZKIE

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość” zaprasza do wzięcia udziału w grupowych warsztatach psychologiczno-terapeutycznych osoby niepełnosprawne, które doznały uszczerbku na zdrowiu w wyniku pandemii COVID-19. Projekt, pod nazwą „Razem”, został dofinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5-dniowe warsztaty, dla 6-osobowych grup, odbywają się w siedzibie Kliniki Wolmed w Dubiu koło Bełchatowa. Zakwaterowanie uczestników następuje w poniedziałek rano, wyjazd jest w piątek po południu. Fundacja zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie. Wymagane jest aktualne orzeczenie o niepełnosprawności. Należy zabrać ze sobą przyjmowane leki – Fundacja nie dysponuje zapleczem farmakologicznym. Dojazd na miejsce na własny koszt. Miejsce realizacji warsztatów: Klinika Wolmed, Dubie 1A, 97- 420 Szczerców.

Zapisy oraz szczegółowe informacje 691 92 92 92.