WOLMED ŁÓDZKIE

Co robić gdy bliska Ci osoba wpadła w szpony nałogu jakim jest uzależnienie

Nie wiesz, jakie działania podjąć, by Twój dom znowu stał się przyjaznym i pełnym ciepła miejscem? Wiesz, że Twój partner lub partnerka potrzebuje specjalistycznej pomocy, ale bagatelizuje problem i coraz chętniej oddaje się nałogowi? Jeśli ktoś Ci bliski pije za dużo, jeśli w Twoim domu spokój zamienił się w cierpienie, a Ty nie wiesz co zrobić, zgłoś się do nas, pomożemy.

Czym jest interwencja kryzysowa?

Problemem, z którym często boryka się rodzina, jak i sam uzależniony, jest brak motywacji i chęci do podjęcia leczenia. Osoba uzależniona minimalizuje negatywne konsekwencje swojej choroby, zaprzecza jej, nie dostrzega narastających problemów i trudnego położenia, w którym się znalazła. Dopiero przeżycie bolesnych konsekwencji w różnych obszarach życiowych stwarza okazję do podjęcia próby zerwania z nałogiem. By przyspieszyć decyzję o podjęciu leczenia przez osobę uzależnioną, opracowano program interwencji kryzysowej.

Interwencja kryzysowa wobec osoby uzależnionej – na czym polega?

Aby przyspieszyć moment leczenia przez osobę uzależnioną, w klinice WOLMED opracowaliśmy specjalistyczny program interwencji kryzysowej. Jest to działanie, które ma na celu rozpoczęcie procesu konfrontowania osoby uzależnionej z chorobą. Odbywa się to poprzez pokazanie rzeczywistości, w jakiej żyje, a z którą w wyniku picia lub brania innych używek utraciła kontakt.

Młoda para udziela sobie wsparcia.

Co jest celem interwencji kryzysowej?

Interwencja daje szanse na zatrzymanie postępującego i destrukcyjnego uzależnienia i otrzymanie pomocy w skutecznej walce z chorobą. Celem interwencji jest osiągniecie zgody na rozpoczęcie procesu terapeutycznego i odzyskanie przez osobę uzależnioną kontroli nad swoim życiem.

Jaki efekt ma wywołać interwencja kryzysowa?

Interwencja może być skuteczna tylko wówczas, gdy osobie uzależnionej przedstawimy poszczególne fakty, wydarzenia, które mają związek z uzależnieniem. Ważne jest, aby fakty te przedstawiać w sposób obiektywny, jednoznaczny, nieosadzający i troskliwy. By interwencja nie przerodziła się w oskarżenia i chęć ukarania, czy potępienia osoby uzależnionej za jej postępowanie w nałogu, a stała się okazją do stworzenia „chwili prawdy” o niej oraz przedstawienia propozycji wydostania się z „błędnego koła”.

Interwencja kryzysowa krok po kroku

Interwencja kryzysowa wymaga przygotowania i opracowania w sposób dokładny poszczególnych kroków:

1. Przygotowania zespołu interwencji kryzysowej.
2. Zebrania i opracowania danych o negatywnych konsekwencjach uzależnienia.
3. Poszukania możliwości leczenia.
4. Przygotowania się do przeprowadzenia interwencji (ustalenie prowadzącego, kolejności wystąpień, analiza punktów).
5. Przygotowania się do różnych reakcji osoby uzależnionej.
6. Przeprowadzenia interwencji wobec osoby uzależnionej.

Wymienione kroki wymagają szczegółowego dopracowania – wskazana jest obecność terapeuty nadzorującego i pomagającego w odpowiednim doborze osób, faktów, etapów postępowania i przebiegu spotkania interwencyjnego. W fazie przygotowywania interwencji terapeuta dostarcza wiedzę o chorobie i jej leczeniu, podtrzymuje w grupie interwencyjnej sens i cel takiego działania, dba o komunikację zespołu, pomaga w wyrażeniu trudnych emocji, dba, by charakter wypowiedzi zachował ton troski i wsparcia, a nie rozliczenia, przewiduje trudne warianty zachowań osoby uzależnionej i poszukuje profesjonalnych rozwiązań. Na spotkaniu z terapeutą ostatecznie odbywa się „generalna próba”, w której zostają dopięte ostatnie najdrobniejsze szczegóły interwencji.