WOLMED ŁÓDZKIE

Masz problemy z pamięcią i koncentracją? Trudno Ci się skupić na codziennych sprawach?

Regularnie zapominasz o terminach spotkań i ważnych rodzinnych wydarzeniach? Spokojnie! Problemy z pamięcią i koncentracją nie muszą być oznaką zaburzeń, są jednak sygnałem, że praca układu nerwowego może nie być prawidłowa.

PRZEZCZASZKOWA STUMULACJA MÓZGU PRĄDEM STAŁYM (tDCS)

W Klinice Wolmed stosujemy przezczaszkową stymulację mózgu prądem stałym, która jest nieinwazyjną metodą służącą poprawie funkcjonowania poznawczego – pamięci, myślenia, uwagi, poprawie funkcji ruchowych i percepcyjnych. Metoda wspomaga i optymalizuje leczenie chorych z zaburzeniami psychicznymi oraz neurologicznymi, działa poprzez zmianę pobudliwości w korze mózgowej z wykorzystaniem słabego i bezpiecznego dla człowieka prądu.

Metoda jest skuteczna w leczeniu chorób i zaburzeń, takich jak:

 • depresja (za wyjątkiem choroby afektywnej dwubiegunowej)
 • zaburzenia lękowe
 • przewlekły ból
 • zaburzenia procesów poznawczych powstałych w wyniku urazów czaszkowo-mózgowych i udarów
 • zaburzenia mowy o typie afazji, opóźniony rozwój mowy
 • zaburzenia uczenia się i pamięci
 • uzależnienia, np. od alkoholu
 • zaburzenia łaknienia

Cykl terapeutyczny z reguły trwa od 15 do 20 sesji*. Terapię poprzedza spotkanie diagnostyczne. Metoda tDCS jest nieinwazyjna – całkowicie bezpieczna dla pacjenta.

Biofeedback

Biofeedback, z którego korzystają pacjenci Kliniki Wolmed, pozwala na przywrócenie harmonii czynności bioelektrycznej mózgu – redukuje stres, poprawia kreatywność, koncentrację i pamięć. Terapia polega na podłączeniu pacjenta do specjalnych czujników, dzięki którym możliwe jest obserwowanie na ekranie komputera przebiegu fal mózgowych. Pacjent próbuje oddziaływać na nie w sposób kontrolowany, a efekt jego wysiłków pojawia się na monitorze. Zajęcia przypominają grę komputerową, a pacjent jest w stanie obserwować, jak pracuje jego mózg. Dzięki specjalnym elektrodom, podłączonym do skóry głowy, uczestniczy on w grze widocznej na ekranie monitora używając swoich fal mózgowych. Pasma fal pracy mózgu – alfa, beta, theta i delta prezentowane są liczbowo i graficznie na drugim monitorze, z którego korzysta terapeuta.

W ten sposób dochodzi do harmonizowania czynności fal mózgowych, co służy usprawnieniu działania mózgu: aktywacji procesów myślowych i polepszeniu możliwości koncentracji. Jednocześnie ma miejsce relaksacja, redukcja poziomu stresu, eliminowanie napięcia psychicznego. Biofeedback przynosi dobroczynny skutek w sytuacji, gdy pacjenta nękają bóle głowy i chroniczne zmęczenie, nie wyłączając stanów lękowych i depresji.

Jest to całkowicie bezpieczna metoda, nie przynosząca skutków ubocznych. Jak wykazują badania naukowe, skuteczność Biofeedback w poprawie koncentracji szacuje się na ok. 95-98 procent, natomiast w innych zaburzeniach od 60. do 75. procent. Skuteczność terapii w znacznym stopniu zależy od samego pacjenta. Jego motywacja i silna wola determinują osiągane efekty i wynik leczenia.

Trening Biofeedback stosuje się w zapobieganiu oraz leczeniu schorzeń, takich jak:

 • depresja
 • padaczka
 • problemy ze snem
 • nadmierny stres
 • chorobyukładu oddechowego
 • PTSD (zespół stresu pourazowego)
 • zaburzenia koncentracji
 • zaburzenia dotyczące autonomicznego układu nerwowego
 • uzależnienia
 • ADHD
 • w rehabilitacji po uszkodzeniach pewnych obszarów mózgu (do których doszło w skutek urazu lub udaru)

qEEG

qEEG, czyli kwantytatywna elektroencefalografia, to specjalistyczne badanie diagnostyczne, które wykorzystuje elektroencefalogram (EEG) do pomiaru i analizy aktywności mózgu. W odróżnieniu od standardowego EEG, qEEG dokonuje analizy danych EEG w sposób bardziej szczegółowy i dokładny, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych metod obliczeniowych.

Podczas badania qEEG elektrody są umieszczane na głowie pacjenta, a następnie rejestrują fale elektromagnetyczne generowane przez aktywność elektryczną mózgu. Dane z elektrod są następnie przetwarzane przy użyciu specjalnego oprogramowania, które pozwala na analizę różnych parametrów, takich jak częstotliwość i amplituda fal mózgowych, czas trwania oraz wzajemne związki między nimi.

Badanie qEEG może być wykorzystane do diagnozowania różnych zaburzeń neurologicznych i psychiatrycznych, takich jak:

 • ADHD
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zaburzenia snu
 • padaczka
 • choroba Alzheimera
 • zaburzenia związane z urazami głowy

Pracownia Neuropsychofizjologii Klinicznej funkcjonuje w Klinice Wolmed
Dubie 1A
97-420 Szczerców
tel. 44 635 63 03

Źródło zdjęcia: https://soomamedical.com/