WOLMED ŁÓDZKIE

Zaburzenia osobowości powstają na bazie czynników socjalizacji, przede wszystkim czynników związanych z przyswajaniem norm społecznych, funkcjonowaniem hierarchii wartości, funkcjonowaniem w rolach społecznych oraz kształtowaniem wzorców zachowania. Na rozwój zaburzeń osobowości wpływają również czynniki społeczno-kulturowe, na które składają się przede wszystkim nieprawidłowości procesu wychowania. 

Zaburzeniom osobowości towarzyszy długotrwałość nieprawidłowych zachowań, zauważalne nieprawidłowe postawy i zachowania, które przejawiają się w relacjach z innymi, jak i w sferach psychicznych. U osób cierpiących na zaburzenia osobowości obserwujemy niedostosowanie wzorca zachowania do sytuacji społecznej i indywidualnej. Pierwsze objawy choroby pojawiają się w okresie późnego dzieciństwa lub wieku młodzieńczym i utrzymują się w wieku dojrzałym. Zaburzeniom osobowości towarzyszy dyskomfort psychiczny, co rzutuje na funkcjonowanie jednostki w rolach społecznych i zawodowych. 

W klinice WOLMED od lat aktywnie wspieramy pacjentów oferując profesjonalne leczenie zaburzeń osobowości. W leczeniu wykorzystujemy psychoterapię indywidualną oraz grupową. Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z różnymi typami zaburzeń osobowości, co przekłada się na skuteczną pomoc oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. 

Podejrzewasz, że możesz cierpieć na zaburzenia osobowości? Obserwujesz nieadekwatne zachowania u osoby bliskiej? Skontaktuj się z nami! Konsultacja ze specjalistą przyniesie odpowiedzi na nurtujące Was pytania, a w razie potrzeby wskażemy najbardziej korzystny dla Ciebie lub bliskiej Ci osoby model pracy terapeutycznej. 

Charakterystyka zaburzeń osobowości

Obserwujemy szereg schorzeń klasyfikowanych jako zaburzenia osobowości. To:

  • Osobowość paranoiczna, 
  • Osobowość schizoidalna, 
  • Osobowość dyssocjalna,
  • Osobowość borderline (tzw. osobowość z pogranicza)
  • Osobowość histrioniczna, 
  • Osobowość lękowa, 
  • Osobowość zależna. 

Każdy z wymienionych typów zaburzenia charakteryzuje się określonymi przejawami. W przypadku osób borykających się z osobowością lękową wiodącą potrzebą jest zapewnienie sobie poczucia bezpieczeństwa. To skutkuje samokontrolą i nadmiernym analizowaniem własnego zachowania. Z jednej strony osobowość lękowa cechuje się silną potrzebą akceptacji i uznania, z drugiej jest wysoko wrażliwa na odrzucenie i krytykę. W rezultacie osoby z osobowością lękową niechętnie wchodzą w bardziej zażyłe relacje, a ich więzi społeczne są słabe. 

Osobowość zależna przejawia się silniejszym odczuwaniem stresów psychicznych, biernym podporządkowaniem otoczeniu i łatwym wycofywaniem się z podjętych działań i decyzji. Postawy te są powodowane unikaniem trudności i przenoszeniem odpowiedzialności za podjęcie decyzji bezpośrednio dotyczących osoby chorej na innych. Najczęściej chory oczekuje podjęcia decyzji przez osoby ze swojego najbliższego otoczenia. W przypadku osób  młodszych to mogą być rodzice, w przypadku osób starszych bardzo często oczekiwania te są kierowane do partnera/partnerki. 

Zaburzenia osobowości – Leczenie w Klinice WOLMED

Klinika WOLMED to miejsce, w którym od lat aktywnie wspieramy pacjentów borykających się z problemem zaburzenia osobowości. Dzięki profesjonalnemu wsparciu oraz umiejętnie dobranym metodom terapii nasi pacjenci odzyskują panowanie nad swoim życiem, uczą się definiować problemy i skutecznie sobie z nimi radzić. 

 

Nasza kadra to doświadczeni terapeuci i psychoterapeuci wyspecjalizowani w prowadzeniu terapii indywidualnych i grupowych. Ich wiedza, kompetencje, doświadczenie i zaangażowanie w pomoc pacjentom przynosi bardzo dobre rezultaty. Tam, gdzie w grę wchodzą zaburzenia osobowości leczenie możemy realizować w warunkach ambulatoryjnych lub ośrodku stacjonarnym. Nasz prywatny ośrodek leczenia WOLMED mieści się w Dubiu. Na leczenie ambulatoryjne zapraszamy do gabinetów psychoterapeutycznych w Bełchatowie, Piotrkowie Trybunalskim i Radomsku. 

Przeczytaj również:

Odzyskaj kontrolę nad swoim życiemZ nami powrócisz do równowagi i znowu poczujesz radość

Zapraszamy Cię do skorzystania z indywidualnej formy pomocy – leczenia chorób psychiatrycznych i uzależnień w naszej klinice. Pamiętaj, powrót do zdrowia i równowagi psychicznej to powolny proces. W WOLMED stworzyliśmy komfortowe warunki, które skutecznie wspierają leczenie – czekamy na Ciebie!

skontaktuj się z nami