WOLMED ŁÓDZKIE

Klinika Wolmed otworzyła nowy Oddział Psychogeriatryczny, obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami procesów poznawczych, dla osób powyżej 60. roku życia.

Psychogeriatria zajmuje się diagnozowaniem, leczeniem i opieką nad osobami starszymi, które cierpią na zaburzenia psychiczne i emocjonalne. W swojej pracy psycholog dla seniora łączy interdyscyplinarną wiedzę z psychiatrii, geriatrii i psychologii, w celu zabezpieczenia unikalnych potrzeb zdrowotnych i psychicznych seniorów.

Czym zajmuje się psychogeriatria?

Obszar zainteresowań psychogeriatrii obejmuje:

  • diagnozowanie zaburzeń psychicznych – od zaburzeń neurodegeneracyjnych, aż po szerokie spektrum chorób o podłożu psychicznym,
  • leczenie farmakologiczne i psychoterapię – w wielu przypadkach zaburzeń neurodegeneracyjnych wskazaniem terapeutycznym może być arteterapia dla seniora,
  • zarządzanie zdrowiem fizycznym i psychicznym pacjenta oraz wsparcie dla rodzin,
  • prewencję i promocję zdrowia psychicznego wśród seniorów.

Oddział Psychogeriatryczny w Łodzi: Co oferujemy?

Starając się jak najlepiej odpowiadać na potrzeby pacjentów w wieku podeszłym tworzymy środowisko sprzyjające różnym formom aktywności terapeutycznej. Nasz psycholog dla seniora dba o to, żeby pacjenci byli prawidłowo diagnozowani i stymulowani, dzięki czemu skutecznie opóźniamy postępowanie procesów neurodegeneracyjnych. To z kolei wpływa na poprawę jakości życia naszych pacjentów i ich rodzin.

Całodobowa opieka medyczna

Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę lekarza oraz doświadczonych pielęgniarek specjalizujących się w opiece nad osobami starszymi. Lekarz psychiatra monitoruje stan zdrowia psychicznego pacjentów, prowadzi terapię farmakologiczną oraz podejmuje decyzje dotyczące dalszego leczenia.

Arteterapia dla seniora

Oddział oferuje arteterapię jako formę terapii zajęciowej dla pacjentów. Poprzez tworzenie prac plastycznych pacjenci mają możliwość wyrażenia swoich emocji, przeżyć oraz pobudzenia kreatywności. Arteterapia może również działać jako narzędzie relaksacji i redukcji stresu.

Zajęcia terapeutyczne

W ramach zajęć terapeutycznych pacjenci mogą uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach mających na celu pobudzenie umysłu, poprawę pamięci oraz utrzymanie sprawności fizycznej. Mogą to być między innymi zajęcia ruchowe, gimnastyka, gry planszowe, czy też spacery po terenie szpitala.

Pacjent ma stworzony indywidualny plan terapeutyczny, uwzględniający specyficzne potrzeby i cele terapeutyczne. Plan ten może zawierać różnorodne formy terapii, takie jak terapia zajęciowa, terapia grupowa, terapia farmakologiczna oraz wsparcie psychologiczne.

Oddział psychogeriatryczny w Klinice Wolmed szpitalu prywatnym zapewnia kompleksową opiekę medyczną oraz terapeutyczną dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi lub neurodegeneracyjnymi. Dzięki całodobowej opiece lekarza i pielęgniarek, arteterapii, rozmowom z psychologiem oraz zajęciom terapeutycznym, pacjenci mają szansę na poprawę jakości życia i lepsze radzenie sobie z chorobą.