WOLMED ŁÓDZKIE

Klinika Wolmed udziela świadczeń psychogeriatrycznych obejmujących diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami procesów poznawczych, dla osób powyżej 60. roku życia.

Pacjenci mają zapewnioną całodobową opiekę medyczną – lekarza oraz doświadczonych pielęgniarek specjalizujących się w opiece nad osobami starszymi. Lekarz psychiatra monitoruje stan zdrowia psychicznego pacjentów, prowadzi terapię farmakologiczną oraz podejmuje decyzje dotyczące dalszego leczenia. Ponadto, oddział oferuje arteterapię jako formę terapii zajęciowej dla pacjentów. Poprzez tworzenie prac plastycznych mają oni możliwość wyrażenia swoich emocji, przeżyć oraz pobudzenia kreatywności. Arteterapia może również działać jako narzędzie relaksacji i redukcji stresu. W ramach zajęć terapeutycznych pacjenci mogą uczestniczyć w różnorodnych aktywnościach mających na celu pobudzenie umysłu, poprawę pamięci oraz utrzymanie sprawności fizycznej. Mogą to być między innymi zajęcia ruchowe, gimnastyka, gry planszowe, czy też spacery po terenie szpitala. Pacjent ma stworzony indywidualny plan terapeutyczny, uwzględniający specyficzne potrzeby i cele terapeutyczne. Plan ten może zawierać różnorodne formy terapii, takie jak terapia zajęciowa, terapia grupowa, terapia farmakologiczna oraz wsparcie psychologiczne.

Oddział Psychogeriatryczny w Klinice Wolmed zapewnia kompleksową opiekę medyczną oraz terapeutyczną dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi lub neurodegeneracyjnymi. Dzięki całodobowej opiece lekarza i pielęgniarek, arteterapii, rozmowom z psychologiem oraz zajęciom terapeutycznym, pacjenci mają szansę na poprawę jakości życia i lepsze radzenie sobie z chorobą.