WOLMED ŁÓDZKIE

W diagnostyce psychiatrycznej specjaliści często korzystają z testów psychologicznych, które służą ocenie zaburzeń psychicznych i osobowości. Wyniki testów pozwalają dokładniej zrozumieć i sklasyfikować objawy pacjentów, co z kolei jest pomocne w skutecznej interwencji psychiatrycznej i terapeutycznej. Diagnoza psychologiczna u osoby dorosłej jest procesem oceny i zrozumienia jej funkcjonowania psychicznego, emocjonalnego i społecznego. Służy ona różnym celom, w zależności od kontekstu i potrzeb.

Badania psychologiczne pełnią szereg istotnych funkcji.

Zrozumienie zachowania i procesów psychicznych: Badania psychologiczne pomagają zrozumieć, dlaczego ludzie się zachowują, jak się zachowują oraz jakie procesy psychiczne i emocjonalne nimi kierują. To zrozumienie jest kluczowe dla rozwijania teorii psychologicznych i poszerzania wiedzy na temat ludzkiego umysłu.

Diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych: W dziedzinie psychologii klinicznej badania są kluczowe dla diagnozowania i leczenia różnych zaburzeń psychicznych. Psychologowie kliniczni wykorzystują wyniki badań do opracowywania skutecznych interwencji terapeutycznych.

Poprawa jakości życia: Badania psychologiczne dostarczają wiedzy na temat tego, jak poprawić jakość życia jednostek. Badania nad procesami uczenia się, radzeniem sobie ze stresem, zdrowiem psychicznym i innymi obszarami pozwalają rozwijać strategie i interwencje mające na celu poprawę dobrostanu jednostek.

Wsparcie procesów decyzyjnych: Psychologia dostarcza wiedzy na temat tego, jak ludzie podejmują decyzje. To może mieć zastosowanie w różnych obszarach, od biznesu i edukacji po politykę publiczną.

Edukacja: Badania psychologiczne mają wpływ na rozwijanie metod nauczania i procesów edukacyjnych. Zrozumienie procesów uczenia się, pamięci czy motywacji jest istotne dla doskonalenia skuteczności edukacyjnej.

Zastosowania praktyczne w różnych dziedzinach: Wyniki badań psychologicznych są często stosowane w praktyce, zarówno w dziedzinie zdrowia psychicznego, jak i w innych obszarach, takich jak reklama, sport, prawo czy rekrutacja.

Wspomniana diagnoza psychologiczna pomaga zidentyfikować i zrozumieć ewentualne problemy emocjonalne czy psychiczne, które mogą wpływać na życie dorosłej osoby. Może to obejmować depresję, zaburzenia lękowe i nastroju, czy też inne trudności psychiczne. Po zdiagnozowaniu problemów psychicznych możliwe staje się opracowanie spersonalizowanego planu leczenia czy interwencji. Może to obejmować psychoterapię, farmakoterapię, terapie behawioralne, czy inne formy wsparcia. W ramach diagnozy psychologicznej można identyfikować problemy interpersonalne, takie jak trudności w relacjach z innymi ludźmi, kłopoty w komunikacji, kwestie związane z asertywnością. To pozwala na skuteczniejsze radzenie sobie w relacjach społecznych. Ponadto może dostarczyć narzędzi do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi, takimi jak stres, strata czy zmiany życiowe. Pomaga osiągnąć lepszą równowagę psychiczną i emocjonalną oraz zidentyfikować obszary do rozwoju osobistego – zrozumieć mocne i słabe strony, a także potencjalne obszary do poprawy. Warto podkreślić, że diagnoza psychologiczna powinna być przeprowadzana przez wyszkolonych specjalistów, takich jak psycholodzy czy psychiatrzy, którzy posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie w tym obszarze.

Testy psychologiczne zazwyczaj stanowią tylko jedno narzędzie w procesie diagnozy chorób i zaburzeń psychicznych, w przypadku których wymagany jest szeroki zakres informacji. Nie ma jednego uniwersalnego testu, który jednoznacznie diagnozowałby wszystkie choroby psychiczne. Zamiast tego, różne testy są używane w zależności od rodzaju problemu, który podejrzewa się u danej osoby.

Jednym z najczęściej używanych testów osobowości, szczególnie w diagnostyce zaburzeń psychicznych, jest test MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory). Ocenia różne aspekty osobowości i identyfikuje symptomy związane z różnymi zaburzeniami, takimi jak depresja, schizofrenia czy zaburzenia lękowe. Z kolei SCID (Structured Clinical Interview for DSM) jest strukturyzowanym wywiadem klinicznym opartym na Kryteriach Diagnostycznych DSM. Pomaga klinicystom w diagnozie różnych zaburzeń psychicznych, obejmujących szeroki zakres objawów.

W diagnostyce zaburzeń, związanych z funkcjonowaniem poznawczym, można stosować test WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale). Jest to test inteligencji oceniający myślenie abstrakcyjne, pamięć operacyjną czy umiejętność rozwiązywania problemów. Pomocnym narzędziem służącym do pomiaru nasilenia objawów depresji jest BDI (Beck Depression Inventory) Pomaga ocenić stopień depresji u osoby i monitorować postępy w leczeniu. Z kolei w diagnostyce zaburzeń lękowych, ocenieniu nasilenia jego objawów, służy HAM-A (Hamilton Rating Scale for Anxiety).

Warto zaznaczyć, że testy psychologiczne zawsze powinny być używane w kontekście szerszej oceny, obejmującej także wywiad kliniczny, obserwacje, a czasem także badania neurofizjologiczne. Ponadto, diagnoza zaburzeń psychicznych powinna być dokonywana przez wykwalifikowanego specjalistę, takiego jak psycholog kliniczny czy psychiatra.

Różnego rodzaju diagnostyczne testy psychologiczne wykonujemy także w Klinice Wolmed. Ponadto nasza oferta obejmuje:

 • Psychoterapię indywidualną
 • Psychoterapię uzależnień
 • Konsultację psychologiczną
 • Wydanie opinii psychologicznej na podstawie konsultacji i badania MMPI-2
 • Diagnozę zaburzeń osobowości przy użyciu SCID-V
 • Diagnozę intelektu przy użyciu WAIS-R
 • Diagnozę neuropsychologiczną

W ramach Pracowni Neuropsychofizjologii Klinicznej:

 • qEEG
 • Biofeedback
 • Przezczaszkową stymulację mózgu – tDCS
 • Badanie i analizę zmienności rytmu serca HRV
 • Trening zmienności rytmu serca Biofeedback

www.pixabay.com

*Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.