WOLMED ŁÓDZKIE

Do osób niepełnosprawnych oraz będących w ich otoczeniu skierowana jest pomoc Fundacji „Rozwój – Lepsza Przyszłość”. Polega ona na objęciu pomocą psychologiczną lub terapeutyczną osób, które doznają  uszczerbku na zdrowiu psychicznym w wyniku pandemii koronawirusa.

W ramach projektów „Pomoc psychiczna – kontynuacja” oraz „Pandemia – nie dajmy się!” można liczyć na bezpłatną pomoc:

🍀 Terapia indywidualna – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów nie chcą korzystać z mediów lub mają zaufanie wyłącznie do osobistych spotkań, mogą otrzymać wsparcie bezpośrednio w gabinecie terapeuty.

🍀 Terapia grupowa – 5 osób razem z terapeutą; osoby z niepełnosprawnością chorujące psychicznie, które z powodu pandemii musiały długi okres spędzić w izolacji, a bardzo potrzebują spotkania i wymiany doświadczeń oraz wsparcia w grupie.

🍀 Terapia lub wsparcie psychologiczne online za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, które z różnych powodów preferują taką formę wsparcia i pomocy.

🍀 Interwencja kryzysowa w miejscu zamieszkania beneficjenta lub za pomocą systemów teleinformacyjnych – osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny i otoczenie, które znalazły się w sytuacji kryzysowej z powodów życiowych (śmierć w rodzinie, utrata źródła dochodu, ciężka choroba, wypadek, uzależnienie i inne).  

Fundacja „Rozwój – Lepsza Przyszłość”, na realizację ww. projektów, otrzymała dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pomoc świadczona jest stacjonarnie w gabinetach:

w Piotrkowie Tryb., Al. 3 Maja 2

w Radomsku, ul. Kraszewskiego 4

w Bełchatowie, ul. Opalowa 9

oraz poprzez systemy teleinformatyczne

➡️ Projekty “Pomoc psychiczna – kontynuacja” oraz “Pandemia – nie dajmy się!” trwają do końca 2022 roku.

📞 Zapisy uczestników i szczegółowe informacje pod numerem tel. 603 520 358.

*Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.