WOLMED ŁÓDZKIE

Depresja jest zaburzeniem zdrowia psychicznego zaliczanym do zaburzeń nastroju. Zaburzenie to charakteryzuje się odczuwaniem uporczywego smutku i/lub niemożnością odczuwania przyjemności. Depresja wpływa na wszystkie sfery życia chorego, w tym jego zdrowie fizyczne i kompetencje społeczne.

Życie z chorym na depresję nie jest łatwe. Wymaga zrozumienia, cierpliwości i wsparcia. Z drugiej strony, osoba zdrowa nie może zapominać o swoich potrzebach i zdrowiu psychicznym. Jak radzić sobie w codziennym życiu z bliską osobą dotkniętą depresją?

Zrozumienie depresji

Zrozumienie natury depresji i jej objawów jest kluczowe zarówno w kontekście wspierania osoby chorej, jak i zapewnienia odpowiedniego poziomu „normalności” osobie zdrowej. Depresja nie jest jedynie chwilowym smutkiem czy złą passą. To poważne zaburzenie, które wpływa na codzienne funkcjonowanie osoby chorej, jej zdolność do pracy, relacje z innymi ludźmi oraz ogólną jakość życia. Objawy depresji są różnorodne i mogą obejmować zarówno sferę psychiczną, jak i fizyczną. Choroba wpływa na jakość snu, podatność na zmęczenie, trudności z koncentracją, tym samym utrudniając lub wręcz uniemożliwiając wykonywanie najprostszych czynności.

Na tym etapie bardzo ważne jest to, żeby nie bagatelizować objawów choroby i nie przypisywać ich lenistwu czy braku ambicji. Zrozumienie i zaakceptowanie tego, że depresja jest chorobą, a nie wyborem życiowym jednostki to pierwszy krok do pomocy bliskiej osobie.

Komunikacja i wsparcie

Rozmowa z osobą chorą może być bardzo wymagająca. Osoby z depresją często czują się niezrozumiane, izolują się i mają trudności z wyrażeniem swoich uczuć. Dlatego ważne jest, aby podchodzić do nich z empatią, cierpliwością i otwartością. W komunikacji z osobą chorą:

  • Bądź uważnym słuchaczem: Zamiast oferować szybkie rozwiązania czy rady, po prostu słuchaj. Daj osobie przestrzeń do wyrażenia swoich uczuć bez oceniania.
  • Unikaj fraz bagatelizujących: Wypowiedzi typu „wszystko będzie dobrze” czy „inni mają gorzej” mogą sprawić, że osoba z depresją poczuje się jeszcze bardziej niezrozumiana.
  • Zachęcaj do wyrażania uczuć: Zamiast mówić „nie martw się”, zachęcaj osobę chorą do mówienia o tym, co czuje i myśli.
  • Bądź cierpliwy: Depresja może wpływać na zdolność chorego do podejmowania decyzji czy wyrażania myśli. Daj jej czas i przestrzeń.

Znaczenie wspólnej aktywności

Aktywność wspólna z osobą cierpiącą na depresję może odgrywać kluczową rolę w jej procesie leczenia i powrocie do zdrowia. Nie chodzi tutaj wyłącznie o pomoc w radzeniu sobie z codziennymi czynnościami. Bardzo ważne jest wspólne spędzanie czasu na aktywnościach towarzyskich, aktywności fizycznej i rozwijaniu hobby. Takie formy spędzania wolnego czasu mogą się okazać pomoce w przełamaniu izolacji, której doświadczają osoby z depresją.

Wspólne działania:

  • pomagają wzmocnić więź osoby chorej z jej najbliższym otoczeniem (rodziną i przyjaciółmi),
  • zmniejszają uczucie samotności, a przez to poprawiają nastrój,
  • stymulują mózg, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie w codziennym życiu i obniżenie podatności na objawy choroby,
  • pomagają wytyczyć rytm dnia, co jest kluczowe dla równowagi i zdrowia psychicznego,
  • stwarzają okoliczności do poznawania nowych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami i stresującymi sytuacjami,
  • wzmacniają poczucie własnej wartości osoby chorej.

Planując wspólne aktywności pamiętajmy, że każda osoba jest inna i to, co działa dla jednej osoby, może nie działać dla innej. Ważne jest, aby być cierpliwym, wsłuchać się w potrzeby osoby chorej i dostosować aktywności do jej indywidualnych preferencji.

*Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.