WOLMED ŁÓDZKIE

Leczenie psychiatryczne, leczenie uzależnień, niejednokrotnie, poza psychoterapią, wymaga też zastosowania farmakologii. W psychiatrii istnieją bezpieczne grupy leków, ale i takie, od których można się uzależnić. Kiedy może dojść do uzależnienia od leków? Które leki najbardziej uzależniają? Na czym polega detoks polekowy? O tym na naszym Blogu.

Uzależnienie od leków może rozwinąć się w różnych sytuacjach i z różnych powodów. Kluczową rolę odgrywa tu zarówno działanie samego leku, jak i indywidualne cechy pacjenta. Pacjenci mogą uzależnić od takich leków, jak opioidy, benzodiazepiny czy barbiturany. Ale nawet leki przeciwbólowe, które wydają się być nie uzależniające, mogą do niego prowadzić, jeśli są używane w sposób niezgodny z zaleceniami lekarza

Najbardziej znane substancje uzależniające to opioidy, takie jak oksykodon czy morfina, które są przepisywane na silny ból. Benzodiazepiny, jak alprazolam czy diazepam, stosowane głównie w leczeniu lęku i bezsenności, również mogą prowadzić do uzależnienia. Ważne jest, aby stosować je zgodnie z zaleceniami lekarza i unikać nadużywania. Ryzyko uzależnienia wzrasta bowiem razem ze zwiększaniem dawek i długością leczenia. Na uzależnienie od leków są też bardziej podatne osoby z historią uzależnienia od alkoholu i m.in. ze zdiagnozowanym zaburzeniem osobowości. Najważniejszą rzeczą jest stosowanie leków z zalecenia lekarza. Nie należy przekraczać dawek ani przedłużać czasu stosowania bez konsultacji z psychiatrą. Istotne jest również regularne monitorowanie stanu zdrowia przez lekarza, który wcześniej może zauważyć potencjalne problemy i w odpowiednim czasie wprowadzić odpowiednie korekty. Dodatkowo, ważne jest, aby być świadomym swojego stanu psychicznego i fizycznego oraz zgłaszać mu wszelkie niepokojące objawy.

W sytuacji, gdy dana osoba uzależni się od leków, ważne jest, by uświadomiła sobie, że jej stan zdrowia może się pogarszać – to jest moment, w którym należy podjąć decyzję o przejściu detoksykacji. Detoks polekowy to proces, który ma na celu stopniowe wycofywanie się z używania substancji uzależniających pod nadzorem lekarza. Nagłe przerwanie przyjmowania leków może prowadzić do poważnych objawów odstawienia, które mogą nawet zagrażać życiu pacjenta. Stopniowe zmniejszanie dawek leków jest procesem wymagającym cierpliwości i profesjonalnego wsparcia, ponieważ może wiązać się z różnymi objawami, takimi jak lęk, drażliwość czy zaburzenia snu. W przypadku uzależnienia od leków, detoksykacja musi być zawsze przeprowadzana pod nadzorem lekarza specjalisty, tak, jak to się dzieje w Klinice Wolmed, gdzie całodobowe dyżury pełnią lekarze i pielęgniarki.

DETOKS POLEKOWY – JAK PRZEBIEGA?

Detoksykacja często stanowi pierwszy krok w procesie leczenia uzależnienia od leków. Umożliwia pacjentowi oczyszczenie organizmu z substancji uzależniających, co może być konieczne do skutecznego uczestnictwa w terapii psychologicznej i innych formach leczenia. Detoksykacja polekowa pozwala pacjentowi na przełamanie fizycznej i psychicznej zależności od leków. Jest to czas, w którym pacjent może zacząć zmieniać swoje nawyki, myślenie i podejście do problemu uzależnienia. Jak przebiega detoks w Klinice Wolmed? Pacjent zostaje przyjęty do szpitala, gdzie przeprowadzana jest szczegółowa ocena jego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego. Lekarz wraz z zespołem medycznym ustalają indywidualny plan detoksykacji, uwzględniając historię pacjenta, rodzaj uzależnionych leków oraz ogólny stan zdrowia. Następnie rozpoczyna się stopniowe zmniejszanie dawek uzależniających leków, zgodnie z ustalonym planem detoksykacji. Całodobowa opieka lekarza i pielęgniarek pozwala na monitorowanie pacjenta i szybką reakcję na ewentualne objawy odstawienia. Podczas tego okresu, pacjent jest stale monitorowany pod względem objawów odstawienia, takich jak lęk, bezsenność, nudności, bóle mięśniowe czy drżenie. Lekarz może dostosować dawki leków przeciwbólowych lub leki łagodzące objawy odstawienia, aby zapewnić jak największy komfort pacjentowi. W miarę ustępowania objawów odstawienia, pacjent jest stopniowo stabilizowany. Po zakończeniu detoksykacji pacjent ma szansę poczuć ulgę związaną z oczyszczeniem organizmu z leków, wielu pacjentów staje się wówczas bardziej otwartymi na ideę terapii i dalszego leczenia.

NAJPIERW DETOKS, PÓŹNIEJ TERAPIA

Detoks jest pierwszym krokiem w leczeniu uzależnienia od leków. Kolejnym jest terapia, która może odbywać się stacjonarnie lub ambulatoryjnie. Terapia stacjonarna polega na kilkutygodniowym pobycie w ośrodku terapii uzależnień. W przypadku uzależnienia od leków, w Klinice Wolmed, jest to minimum 6 tygodni. Zapewniamy całodobową opiekę medyczną, 3 sesje indywidualne w tygodniu, 4 grupy terapeutyczne oraz szeroko pojętą psychoedukację w postaci wykładów i warsztatów terapeutycznych, muzykoterapię oraz terapię ruchem. Terapia stacjonarna jest zwykle zalecana w przypadkach, gdy pacjent wymaga intensywnego nadzoru i wsparcia, na przykład w przypadku poważnego uzależnienia od substancji lub innych problemów psychiatrycznych. Terapia ambulatoryjna polega na uczestnictwie w sesjach terapeutycznych w wyznaczonych dniach i godzinach, np. w Poradni Leczenia Uzależnień Wolmed w Bełchatowie lub Pajecznie. W czasie trwania terapii pacjenci mogą kontynuować swoje codzienne obowiązki, jak np. praca zawodowa. Terapia ambulatoryjna może obejmować sesje terapeutyczne indywidualne, grupowe lub rodzinne. Jest to często preferowana opcja dla osób, które nie wymagają intensywnej opieki i mogą skutecznie funkcjonować poza środowiskiem szpitalnym.

Dla osoby uzależnionej od leków, która zakończyła detoksykację, może być wskazana terapia stacjonarna. Niewątpliwą zaletą jest fakt, że w trakcie pobytu w ośrodku pacjent ma dostęp do lekarzy, terapeutów, pielęgniarek i innych specjalistów, co pozwala na szybką reakcję w przypadku pojawienia się ewentualnych problemów, oraz skuteczne monitorowanie postępów w leczeniu. Ponadto, pobyt w ośrodku eliminuje ryzyko dostępu do substancji uzależniających oraz innych czynników, które mogłyby prowadzić do nawrotu uzależnienia.

Zdj. www.pixabay.com

*Powyższa porada jest sugestią i nie zastępuje wizyty u specjalisty. W przypadku problemów ze zdrowiem należy skonsultować się z lekarzem.